null

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.BEVEZETÉS

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.relain.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Relain Media Kft.

Székhely: 1212 Budapest, Széchenyi István utca 25

Levelezési cím: 1212 Budapest, Széchenyi István utca 25.

Üzlethelyiség címe: Relain Media Kft.

Képviselő neve: Relain Media Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-373931

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28789044-2-43

EU Adószám: HU28789044

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank

Számlaszám: 11600006-00000000-94250464

IBAN: HU97116000060000000094250464
BIC: GIBAHUHB
Bank Címe:
Nepfurdo utca 24-26.
1138
Budapest
Hungary

E-mail cím: info@relain.hu

Telefonszám: +36 (30) 5959859

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefon: +36 1 445 1200
Fax: +36 1 445 1201
Honlap: www.rackhost.hu
Email: info@rackhost.hu
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

 

3. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Webhosting, webhely szolgáltatás, marketing megoldás és arculattervezés. 

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. FELELŐSSÉG

A Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon leadott megrendelések fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

4.2. SZERZŐI JOGOK

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

5.1. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

­X Honlapon feltüntetett szolgáltatások kiválasztása

X Kapcsolatfelvétel

X Személyes vagy online tárgyalás

X Szerződéskötés

5.2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.

5.3 A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

A szerződéseket cégünk 5 évig köteles tárolni.

5.4 SZÁMLA

A Szolgáltató papíralapú vagy Online számlát állít ki, amely személyesen is átvehető vagy e-mail címére küldjük a teljes összeg megfizetése után.

5.5 FIZETÉS

Szerződéskötés követően a proforma számla alapján összeg 50%-át kérjük, számlánkra átutalni. A további 50%-ot a munkavégzés végén, amennyiben az ügyfél elégedett.

Erste Bank

Relain MediaKft.

11600006-00000000-94250464

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napjától gyakorolja elállási jogát.

Ha a Megrendelőt elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló szerződést. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a megrendelő a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás költségeit.

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Relain Media Kft.

Levelezési cím: 1212 Budapest Széchenyi István utca 25.

Telefonszám: +36 (30) 5959859

E-mail cím: info@relain.hu

8.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a Fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, elérhetőségeik:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: hkamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

Cégünket együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testületi eljárásban

Bírósági eljárás kezdeményezése

Online Vitarendezési Platform

Jogviták rendezésére használhatja az Online Vitarendezési Platformot is. Az ODR-t IDE kattintva érheti el.

 

9.2. ÁSZF, ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon megjelenített új készülék árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t!

A honlapon megjelenített árakért technikai okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibás áron leadott megrendeléseket a Felhasználó értesítését követően töröljük. Megrendelés előtt a pontos árakról Ügyfélszolgálatunk elérhetőségein tájékozódhat!

9.3. TECHNIKAI KORLÁTOK

Az oldal használatával feltételezük a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

10. GARANCIA

10.1. 1 év teljeskörű garancia.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

 1. Fizikai elhelyezés

  Szolgáltató a Megrendelő által elhelyezett Szerver számára az alábbi szolgáltatást nyújtja a megfelelő elhelyezés, karbantartás és biztonság érdekében:
  • hely biztosítása,
  • szünetmentes áramforrás biztosítása,
  • állandó légkondicionáló berendezés üzemeltetése,
  • folyamatos, 24 órás operátori ügyelet biztosítása, amely a következőket tartalmazza:
   • Szerver újraindítása és lekapcsolása (ügyfél telefonos utasítása esetén),
   • helyszíni konfigurálás lehetőségének biztosítása a Szerveren, konzolon keresztül, minden nap 24 órában.
 2. Webtárhely biztosítása

  A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti webtárhely csomagok biztosítását.
  A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
  • tárhely biztosítása
  • email fiók
  • domain név hozzárendelés
  • adatbázis létrehozásának biztosítása
  • adatbázis tárterület biztosítása
  • adatforgalom biztosítása
 3. Domain szolgáltatás

  Domain regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
  • új domain regisztrációs vagy már más szolgáltatónál beregisztrált domain átregisztrációs folyamatának lebonyolításához .hu, .com, .net, .org, .eu és .info végződések esetében online adminisztrációs felület biztosítását, melyen keresztül a Megrendelő a regisztrációhoz, illetve átregisztrációhoz szükséges minden adatot megadhat,
  • a Megrendelő által az online adminisztrációs felületen megfelelően megadott adatok alapján a domain regisztráció, valamint átregisztráció automatizált formában való biztosítása a Szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül
  • éves díj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain fenntartását,
  • pótdíj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domainhez új tulajdonos adatok beregisztrálását.
  • pótdíj ellenében a lejárt domainek újraaktiválását.
  • A Szolgáltató a Megrendelő által a regisztráció, valamint átregisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget. A mindenkori domain regisztrációs szabályokat a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban találja.
 4. Üzleti email szolgáltatás

  Az üzleti email szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti üzleti email csomagok biztosítását.
  Az üzleti email szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
  • email tárhely biztosítása
  • email cím
  • email domain

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.10.01